Inne porady

Rozliczenie roku podatkowego – o czym należy pamiętać?

W ciągu całego roku podatkowego przedsiębiorcy zastanawiają się, co mogą zrobić, by koszty prowadzenia działalności były niższe, a zyski ze sprzedaży towarów i usług wyższe. Wdrożenie niektórych rozwiązań rzeczywiście może pomóc w osiągnięciu zamierzonych celów. To, czy cele zostały osiągnięte, będzie można stwierdzić po podsumowaniu całego roku. Rozliczenie roku podatkowego następuje na początku roku kolejnego.

Zeznania roczne za rok poprzedni

Rozliczenie roku podatkowego w trakcie trwania tegoż roku nie jest możliwe. Zeznanie roczne składa się do urzędu skarbowego dopiero po dokonaniu wszelkich podsumowań w firmie i zazwyczaj ma to miejsce w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Wszystko zależy od rodzaju działalności i formy opodatkowania.

Rozliczenie roku podatkowego

Składane każdego roku zeznania podatkowe to ważna informacja zarówno dla fiskusa, jak i samego przedsiębiorcy. Zawarte tam informacje można porównać z rokiem poprzednim i na tej podstawie wysnuć wnioski o funkcjonowaniu firmy. Rozliczenie podatkowe dokonywane w 2022 roku za rok 2021 nie będzie różniło się znacząco od deklaracji składanych w ubiegłym roku podatkowym, dlatego porównanie wartości z poszczególnych rubryk jest bardzo proste.

Rozliczenie roku podatkowego – podatek dochodowy na zasadach ogólnych

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zobowiązani są do wypełnienia deklaracji PIT-36, w której znajdują się dochody opodatkowane według stawki 17% oraz 32%, w przypadku przekroczenia I progu dochodowego. Oznacza to, że taka deklaracja wystarczy, by można było w jednym miejscu rozliczyć dochody z działalności, ale również z umów zlecenia oraz z ewentualnej pracy na etacie. Nierzadko zdarza się, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie traktuje jej jako jedynego źródła dochodu, a pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą. PIT-36 umożliwia rozliczenie dochodów z obu tych źródeł. Dodatkowo warto zaznaczyć, że opodatkowanie na zasadach ogólnych nie wyklucza sporządzenia rozliczenia rocznego małżonków. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z ulg podatkowych, takich jak ulga na dzieci, ula termomodernizacyjna, ulgi rehabilitacyjne i inne.

Rozliczenie roku podatkowego – podatek liniowy

Przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy, rozliczają się według stawki 19%. Stawka nie ulega zmianie w zależności od wysokości dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym, zatem dla tych, którzy osiągają wysokie dochody, jest korzystna. Termin na złożenie zeznania podatkowego, w tym wypadku na druku PIT-36L, mija 30 kwietnia, a więc księgowy musi przygotować rozliczenie w takim samym terminie, jak w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Dochody spoza działalności gospodarczej należy rozliczyć na druku PIT-37.

Rozliczenie roku podatkowego – ryczał ewidencjonowany

Osoby będące na ryczałcie rozliczają się na druku PIT-28. Należy zaznaczyć, że w tym wypadku nie ma możliwości rozliczenia dochodów wspólnie z małżonkiem ani skorzystania z ulgi prorodzinnej, natomiast niektóre inne ulgi (np. na Internet) mogą zostać uwzględnione. Deklarację PIT-28 składa się wcześniej, niż inne rozliczenia roczne – deklarację za 2021 rok należy złożyć do 28 lutego 2022.