Dom i Ogród

Jak często powinno się wykonywać przegląd komina przy paleniu w kominku?

Niestety nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale instalacje domowe powinny podlegać regularnym przeglądom. Jeśli właściciel albo zarządca budynku nie będzie posiadał stosowanych dokumentów z dokonanej kontroli, może zapłacić karę grzywny. A jeśli wydarzy się nieprzewidziane zdarzenie, może być tak, że mimo posiadanego ubezpieczenia mieszkaniowego, nie otrzyma żadnych środków pieniężnych. Dlatego o przeglądach urządzeń gazowych, instalacji elektrycznej oraz przeglądach kominiarskich zdecydowanie warto pamiętać.

Kto może dokonać przeglądu komina?

Do komina może zajrzeć właściwie każdy, kto ma na to ochotę i kto zdoła wdrapać się na dach. Właściciel budynku może samodzielnie sprawdzić drożność przewodów kominowych, tyle tylko, że nie zawsze zrobi to dokładnie, poza tym nie będzie miał dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu komina przez uprawnioną osobę.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aby móc wykonywać przeglądy kominiarskie, trzeba mieć stosowane uprawnienia budowlane. Nie każdy kominiarz je posiada. Część kominiarzy ma uprawnienia do czyszczenia kominów, ale nie do wykonywania przeglądów. Jeśli chcemy dokonać przeglądu przewodów kominowych w swoim domu, powinniśmy wykonać telefon do mistrza kominiarstwa.

Typ instalacji grzewczej a przegląd komina

Przegląd kominiarski dotyczy nie tylko przewodów kominowych, ale również instalacji wentylacyjnej, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę. Dlatego przeglądy kominiarskie nierzadko wykonywane są również tam, gdzie nie mamy do czynienia ze spalaniem opału w postaci stałej, a komin wykorzystywany jest przede wszystkim do celów wentylacyjnych. Jeśli chodzi o nowe domy, nierzadko zdarza się, że są ogrzewane pompą ciepła, więc typowej kotłowni po prostu w nich nie ma. Ale jeśli w takim domu jest kominek, nawet użytkowany sporadycznie, już zachodzi konieczność regularnego sprawdzania drożności komina. Co prawda nowoczesne kominki to na tyle zaawansowane urządzenia, że w połączeniu z dobrej jakości opałem praktycznie nie powodują ograniczenia drożności kominów, ale mimo wszystko prawo budowalne mówi, że przeglądy kominiarskie są tutaj koniecznością.

Kominki domowe a przeglądy kominiarskie

Kominki domowe, w których spala się opał w formie tradycyjnej, czyli drewno (są jeszcze kominki na biomasę, biokominki, kominki elektryczne), muszą być podłączone do przewodów kominowych. W takiej sytuacji przegląd komina powinno się zlecać przynajmniej raz w roku. Jeśli kominek jest eksploatowany intensywnie, można to robić nawet częściej. Ważne, by po przeprowadzeniu kontroli technicznej został sporządzony odpowiedni protokół pokontrolny. Warto podkreślić, że przegląd komina dotyczy nie tylko tego, czy w jego wnętrzu zalegają sadze albo ptasie odchody, ale również stanu technicznego takiej budowli. Wszelkie pęknięcia powinny zostać jak najszybciej naprawione. Jeśli sposób podłączenia kominka do komina również budzi obawy, mistrz kominiarstwa odnotuje nieprawidłowość, a z wystawieniem pozytywnej opinii kominiarskiej wstrzyma się do czasu, aż właściciel budynku wykonana poprawne podłączenie.