Dom i Ogród

Kondensacja pary wodnej w kominku

Kondensacja pary wodnej to proces polegający na zmianie stanu skupienia, od stanu gazowego w stan ciekły. Dotyczy pary wodnej będącej w powietrzu, zaś do kondensacji dochodzi w momencie osiągnięcia przez nią maksymalnego nasycenia.

Kominki z płaszczem wodnym a kondensacja pary wodnej.

W kominkach z płaszczem wodnym kondensacja pary wodnej następuje w palenisku, wskutek wychłodzenia spalin, poniżej tak zwanej temperatury punktu rosy. Cząsteczki pary wodnej ulegające kondensacji, ulegają przyłączeniu do związków chemicznych i drobin pyłów, które powstają na skutek wychłodzenia spalin. Doprowadza to do utworzenia na powierzchni elementów płaszcza wodnego smolistej cieczy, która z czasem zmienia się w twardą powłokę. Eksploracja takiego kominka powinna wiązać się z doprowadzaniem do najwyższego spożytkowania ciepła spalin. Kondensacja pary wodnej doprowadza do obniżenia wydajności wymiennika, skrócenia czasu bezawaryjnego użytkowania, zredukowania przekroju dymowych kanałów, jak również osiągnięcia efektu czarnej szyby. Istnieje jednak kilka sposobów umożliwiających zwiększenie temperatury. Do najbardziej powszechnych zalicza się użycie czterodrogowego zaworu mieszającego, nastawianego ręcznie lub sterowanego automatycznie, przy pomocy siłownika. Inną metodą niwelowania efektów zimnego powrotu może być wbudowanie do środka paszcza wodnego wymiennika ciepła. Wówczas woda pochodząca z instalacji centralnego ogrzewania nie wychładza warstwy dolnej tak zwanego wodniaka, lecz bezpośrednio wpływa do wymiennika rurowego, zamocowanego na górze układu grzewczego. Innym czynnikiem wpływającym na zjawisko, jakim jest kondensacja pary wodnej, jest jakość paliwa. W zależności od stopnia jego wilgotności, odpowiednio dużo pary wodnej musi zostać odparowane na palenisku. Taki rodzaj energii nie ogrzeje domu, zwiększa jedynie zużycie opału. Kondensacja pary wodnej w kominkach wyposażonych w funkcję płaszcza wodnego wskazuje na skutki nieprawidłowej eksploracji urządzenia, jak również efektów prób oszczędnego zbudowania instalacji. Jednak mając świadomość przyczyn odpowiedzialnych za powstawanie kondensacji, nietrudno jest temu przeciwdziałać. Zastosowanie powyższych rad z pewnością sprawi, że kominek zachowa swoją funkcjonalność, przy możliwie najwyższej wydajności, ekonomicznie i bez przykrych awarii. Użytkownicy natomiast będą mogli się cieszyć magią kominka w salonie i jednocześnie ciepłą wodą pochodzącą z paleniska. To doskonałe rozwiązanie, wymaga jedynie rozsądnego przygotowania, wykorzystania dobrych materiałów i bieżącego monitorowania stanu technicznego kominka.