Inne porady

Księgowość na koniec roku – o czym należy pamiętać?

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim czas na dokończenie ostatnich spraw w bieżącym roku obrotowym w firmie. Największa odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorcy i osobach zarządzających firmą, ale pełne ręce roboty mają również księgowi. Na czym polega księgowość na koniec roku.

Rok podatkowy w Polsce

Rok podatkowy w Polsce pokrywa się z rokiem kalendarzowym, co oznacza, że zaczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia. Dla tych, którzy nigdy nie wyjeżdżali z Polski w celach zarobkowych ani nie interesowali się działaniem systemów podatkowych w innych krajach europejskich, jest to zupełnie normalne. Ale jeśli spojrzymy na sytuację w Wielkiej Brytanii, okaże się, że nie wszędzie funkcjonuje to w ten sposób. Na Wyspach rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia roku następnego. Brytyjczycy podsumowań na koniec roku podatkowego będą dokonywać dopiero za kilka miesięcy. Wróćmy jednak do polskiej rzeczywistości. Rok podatkowy kończy się 31 grudnia. Czego przed tym terminem powinni dopilnować przedsiębiorcy?

Koniec roku podatkowego – czas porządków i podsumowań w firmie

Na zakończenie roku finansowego przygotowuje się różnorodne sprawozdania z działalności firmy i z jej kondycji finansowej. Ale zanim do tego dojdzie, przedsiębiorca powinien zadbać o wykonanie kilku innych czynności. Pierwszą z nich jest inwentaryzacją metodą spisu z natury.

Rozliczenie roku podatkowego

Inwentaryzację powinna przeprowadzić każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą. Dotyczy to osób rozliczających się na zasadach ogólnych albo odprowadzających podatek liniowy, które prowadzą Księgę Przychodów i Rozchodów albo działalność opodatkowaną ryczałtem.

Co musi znaleźć się w takim spisie? Jeśli nie jesteśmy pewni, jak powinna wyglądać księgowość na koniec roku i jak przeprowadzić spis z natury, wszelkich informacji udzieli nam księgowa Bielsko. Przede wszystkim w spisie należy wykazać towary handlowe, materiały podstawowe, materiały pomocnicze, wyroby gotowe, produkcję niezakończoną, braki oraz odpady. Remanent końcowy sporządza się 31 grudnia – po jego podpisaniu nie przeprowadza się już żadnych transakcji handlowych. Takie zestawienie składników ze spisu z natury jest jednocześnie remanentem początkowym, otwierającym księgi 1 stycznia następnego roku.

Inwentaryzacja metodą spisu z natury a zeznanie podatkowe

Przeprowadzając inwentaryzację, należy pamiętać, by wszystkie składniki zostały zagospodarowane. Te, które nie są już potrzebne, powinny zostać zlikwidowane. Gotowe, podpisane arkusze spisu z natury muszą zostać ujęte jako druki ścisłego zarachowania. Inwentaryzację wycenia się w okresie czternastu dni od jej przeprowadzenia. Uzyskaną wartość należy odjąć od kosztów poniesionych w ciągu roku. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ wartość inwentaryzacji wpływa na wysokość rocznego zeznania podatkowego. Otrzymane w ten sposób wyliczenia będzie trzeba dołączyć do zeznania rocznego (składanego w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia) wraz z formularzem PIT-B.