Czym jest i jak powstaje kondensat?

W polskich domach stosowane są rozmaite techniki grzewcze. Sporym zainteresowaniem cieszy się ogrzewanie gazowe, a zwłaszcza gazowe kotły kondensacyjne. Taki kocioł ogrzewa budynek i wodę użytkową, podobnie jak kocioł tradycyjny. Cechuje się jednak znacznie wyższą sprawnością, ponieważ odbiera dodatkową ilość ciepła ze spalin. W tradycyjnym kotle nie ma takiej możliwości – spaliny i ich ciepło bezpowrotnie uciekają przez komin. Kotły kondensacyjne mają wiele zalet, ale tym, co budzi największe obawy jest kondensat, czyli ciecz powstała na skutek oddania energii przez czynnik będący w postaci gazowej.

Jak działa kocioł kondensacyjny?

Kocioł kondensacyjny to urządzenie grzewcze z zamkniętą komorą spalania. Zamknięta komora spalania oznacza, że kocioł może pobierać powietrze bezpośrednio z zewnątrz budynku np. przez specjalnie wyprowadzoną rurę. Nie pobiera go z pomieszczenia, a tym samym nie ma potrzeby wyposażania kotłowni w dodatkową instalację nawiewną, ani nawet kratkę wentylacyjną, co skutkuje tym, że pomieszczenie nie ulega wychłodzeniu.

Oczywiście dla użytkowników kotłów kondensacyjnych równie duże znaczenie ma fakt, że do pomieszczenia nie wydostają się żadne spaliny. Nie ma możliwości, by spaliny przedostały się do pomieszczenia i je zanieczyściły, gdyż są w sposób bezpieczny odprowadzane na zewnątrz. Jednocześnie pobierane jest „ukryte w nich ciepło”.

Odprowadzanie spalin a kondensat

Montaż gazowych kotłów kondensacyjnych może wykonać jedynie osoba z uprawnieniami gazowymi, która zdaje sobie sprawę, że taka instalacja wymaga dostosowania sposobu odprowadzenia spalin w taki sposób, by zapewniał odpowiednią intensywność przepływu. Konieczne jest również zabezpieczenie kanałów spalinowych przed agresywnym oddziaływaniem kwaśnych związków powstałych w wyniku spalania paliwa oraz usuwania skroplin. Skropliny te to właśnie kondensat. W kotłach kondensacyjnych powstaje go sporo, bowiem dąży się do obniżenia temperatury spalin, co pozwala na skroplenie pary wodnej i odzyskanie zawartej w skroplinach energii. W efekcie zwiększa się wartość opałowa gazu. Skroplenie pary wodnej zawartej w spalinach wymaga obniżenia ich temperatury do co najmniej 57o C dla gazu ziemnego i 50o C dla gazu płynnego.

Kocioł kondensacyjny i kominek z płaszczem wodnym

Jeśli zależy nam na wykorzystaniu energii kondensacji, musi dojść do ograniczenia temperatury zasilania w instalacji grzewczej. Jeśli chcemy wykorzystać kondensat, należy właściwie dobrać grzejniki i inne elementy przekazujące ciepło do pomieszczenia. Świetnie sprawdza się tutaj ogrzewanie płaszczyznowe.

Ogrzewanie podłogowe niezwykle często spotykamy w domach, w których w jedną instalację łączy się kocioł gazowy i dobry kominek z płaszczem wodnym. Kondensacyjny kocioł gazowy może być montowany w obiegu zamkniętym, natomiast kominek najczęściej pracuje w obiegu otwartym. Wymienione obiegi można połączyć zbiornikiem z wężownicą i cieczą (tzw. bufor).