Remont

Jak dobrać odpowiedni piec do powierzchni domu?

Wybór metody ogrzewania to jedna z ważniejszych decyzji, jakie należy podjąć w trakcie przygotowań do budowy domu. Wówczas musimy określić, czy w domu znajdzie się kotłownia i jaką powinna mieć powierzchnię, zdecydować o rozmieszczeniu przewodów kominowych oraz elementów instalacji wentylacyjnej. Wybór konkretnego modelu urządzenia grzewczego można zostawić na później, pamiętając, jak dobrać odpowiedni piec do powierzchni domu.

Od czego zależy efektywność ogrzewania?

O efektywnym ogrzewaniu możemy mówić wówczas, gdy w domu panuje optymalna temperatura, a jej utrzymanie jest stosunkowo tanie i wygodne. Natomiast w sytuacji, gdy zużywamy ogromną ilość opału, a mimo to pojawiają się trudności z utrzymaniem ciepła w pomieszczeniach, trudno mówić o efektywności.

Efektywność ogrzewania zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest właściwa izolacja termiczna budynku. Dom nieocieplony, z nieszczelnymi oknami i drzwiami, trudno się ogrzewa, gdyż ciepło z niego ucieka. Jeśli chcemy ogrzewać dom efektywnie, powinniśmy zabezpieczyć jego wrażliwe części przed stratami ciepła.

Na efektywność ogrzewania wpływa również moc kotła grzewczego oraz jakość paliwa. Jeśli wybierzemy piec o zbyt niskiej mocy, nie będzie w stanie ogrzać wszystkich pomieszczeń do pożądanej temperatury. Z kolei paliwo złej jakości kiepsko się spala i nie oddaje do pomieszczenia odpowiedniej ilości ciepła. Zamiast tego powstają ogromne ilości żużla i popiołu, a w piecach z automatycznym podajnikiem nieustannie zdarzają się awarie.

Jak dobrać odpowiedni piec do powierzchni domu?

Kocioł grzewczy dobiera się nie tylko do powierzchni budynku, ale również stanu technicznego czy istniejącego systemu wentylacji. Jeśli spróbujemy ogrzać tym samym piecem stary dom i nowoczesny budynek o identycznej powierzchni, szybko okaże się, że pozyskamy zupełnie różne wyniki. Kupując piec na pellet, kierujemy się zatem nie tylko powierzchnią domu, ale i innymi czynnikami, takimi jak: przeznaczenie pieca, sposób użytkowania, rodzaj budynku i jego stan techniczny (izolacja ścian zewnętrznych, okien i drzwi, włazu strychowego), powierzchnia do ogrzania oraz system wentylacji.

Moc kotła grzewczego a powierzchnia budynku

Przy doborze pieca znaczenie ma nie tyle całkowita powierzchnia budynku, co kubatura, czyli jego objętość. Wyróżniamy kubaturę netto i brutto. Zgodnie z definicją kubatura brutto to suma kubatury wszystkich kondygnacji, czyli powierzchnia całkowita budynku, mierzona po zewnętrznym obrysie i pomnożona przez wysokość. Z kolei kubatura netto to iloczyn powierzchni wszystkich kondygnacji z wysokością od podłogi do stropu. Do kubatury netto wlicza się balkony i tarasy, podcienia i loggie, ale nie wlicza się strychu nieużytkowego. Jeśli znamy kubaturę budynku, możemy obliczyć zapotrzebowanie na ciepło, pamiętając, że jeśli kocioł ma służyć także do podgrzewania wody użytkowej, trzeba wyliczyć, jak duże będzie na nią zapotrzebowanie. Jeśli znamy zapotrzebowanie na ciepło, łatwo dobierzemy kocioł, który to zapotrzebowanie spełni.