Instalacje

Certyfikaty dla kominka

Certyfikaty dla kominka – dlaczego są ważne?

Decydując się na montaż kominka, powinniśmy mieć na uwadze nie tylko jego walory estetyczne. Bardzo ważny jest wybór urządzenia, które sprosta wymaganiom stawianym przez domowników. Urządzenie powinno być bezpieczne i dobrze spełniać swoją funkcję. Funkcje mogą być różne. Dla niektórych kominki są stałym źródłem ciepła w domu, czasem też ciepłej wody (kominki z płaszczem wodnym). Dla innych są jedynie sporadycznie używanym gwarantem bezpieczeństwa na wypadek awarii instalacji centralnego ogrzewania. Niezależnie od rodzaju kominka, na uwadze powinniśmy mieć jeszcze jeden ważny czynnik, jakim są certyfikaty dla kominka.

Co oznaczają certyfikaty dla kominka?

Certyfikat przyznany kominkowi bądź firmie zajmującej się produkcją kominków, oznacza, że produkt spełnia określone przepisami wymogi. Kraje Unii Europejskiej mają różne wymagania, choć większość norm została ujednolicona. Normy ogólnoeuropejskie określają, jakiego typu wyroby mogą zostać dopuszczone do sprzedaży. Kominki powinny charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną. Powinny być też szczelne – powietrze do procesu spalania musi być pobierane z zewnątrz, a nie z wewnątrz pomieszczenia. Szczelność oznacza również, że dym i spaliny nie powinny wydostawać się do pomieszczenia ani zakłócać pracy urządzeń wentylacyjnych w domu. Certyfikaty dla kominka są więc ważne, ponieważ dają pewność, że urządzenie działa poprawnie i jest bezpieczne.

Jak uzyskać certyfikaty dla kominka? Certyfikat CE

Kominki, które spotkały się z zainteresowaniem odbiorców, powinny zdobyć odpowiednie certyfikaty, szczególnie jeśli producent planuje masową produkcję. Certyfikat umożliwi sprzedaż atrakcyjnych produktów nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju. Certyfikaty dla kominka z niemieckich oraz polskich Instytutów Badawczych zdobyły również Polskie firmy. Uzyskanie certyfikatu możliwe jest tuż po tym, jak wkłady kominkowe przejdą pozytywnie różnego rodzaju testy i badania w doświadczonych instytutach. Obecnie bardzo ważna jest deklaracja zgodności z normą PN-EN 13 229 oraz certyfikat CE.

Sprzedaż produktów na terenie Unii Europejskiej

Producent, który uzyska odpowiednie certyfikaty dla kominka, może sprzedawać wyroby wysokiej jakości nie tylko w kraju, ale również na prężnie rozwijającym się rynku europejskim. Kominki oznaczone symbolem CE są bezpieczne, ekonomiczne i spełniają szereg wymagań, określonych w Normach Europejskich. Wyróżnia je dopracowana konstrukcja, staranne wykonanie i zastosowanie materiałów najwyższej jakości. Troska o spełnienie wymagań stawianych kominkom oraz zdobycie stosownych certyfikatów powinna towarzyszyć wiodących producentom kominków podczas prac nad każdym, nawet najmniejszym elementem wkładu kominkowego.