Instalacje

Co z tym smogiem? Jak dużo o nim wiesz

Coraz częściej docierają do nas informacje o szkodliwości smogu unoszącego się nad naszymi miastami. Jednym z groźnych czynników wywołujących szkodliwy wpływ na jakość zdrowia populacji ma wysokie stężenie zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu atmosferycznym. Zadając zatem pytanie Co z tym smogiem?, warto uświadomić sobie, że szkodliwość pyłu wynika z wielkości i składu chemicznego ziaren.

Określenie „smog” powstało z dwóch słów pochodzenia angielskiego: dym- smoke oraz mgła – fog. Tym samym, dosłowne znaczenie nazwy smog to dymna mgła, bo i tak właściwie można opisać to coraz częściej obserwowane na naszym niebie zjawisko. Zawieszony w atmosferze pył stanowi mieszaninę cząstek stałych oraz kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu. Cząsteczki te mają w swoim składzie między innymi: siarkę, metale ciężkie, związki organiczne, dioksyny oraz różnorodne alergeny. Co z tym smogiem można jednak zrobić? Niestety, najgroźniejszy dla ludzkiego zdrowia jest drobny pył o średnicy mniejszej niż 2.5µm. Dociera on nawet do pęcherzyków płucnych i naczyń krwionośnych, by w efekcie dostać się do krwiobiegu. W ten sposób zaatakowany zostaje układ krwionośny oraz układ oddechowy. Większe ziarna przyczynić się mogą nawet do stanów zapalnych spojówek, błon śluzowych nosa oraz gardła. Osoby chorujące na serce i płuca są tym samym bardziej narażone na szkodliwe działanie smogu. Poza tym, zagrożone są też osoby wykazujące się dużym wysiłkiem fizycznym, ponieważ podczas aktywności szybciej oddychają i jednocześnie głębiej wdychają szkodliwe cząstki. Krótkoterminowe działanie smogu może przyczynić się do nasilenia objawów astmy, czy alergii.

Na coraz częstsze pytanie co z tym smogiem? nie pozostają obojętne Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Są one odpowiedzialne za prowadzenie monitoringu poziomu zanieczyszczenia powietrza. Podmioty te propagują też metody walki ze smogiem, a jako najpopularniejsze proponują wykorzystanie masek na usta. Ważne jednak jest, aby nie były to zwykłe maski chirurgiczne, lecz specjalne maski przeciwpyłowe, używane choćby przy pracach budowlanych. Poza tym, wskazanym jest unikanie częstej ekspozycji na powietrzu, szczególnie w dniach z wysokim stężeniem smogu w powietrzu. Zaleca się nie wietrzyć w nadmiarze mieszkań. Można zaopatrzyć się w urządzenia oczyszczające powietrze oraz specjalne mierniki, wskazujące stężenie smogu w otoczeniu. Ważne jest, aby mieć świadomość zagrożenia i nie bagatelizować go, szczególnie gdy borykamy się z astmą lub alergią, albo cierpimy na choroby układu oddechowego, czy krwionośnego.